Turbeskrivelser

 • Tur nr. 1 - Aftentur langs stranden
  PRIS: DKK 0 (gratis)
  Torsdag d. 5. september kl. 20.00

  Kom med på en charmerende aftentur langs stranden, hvor vi kan nyde synet af de mange lys fra Skagen By og fra de mange skibe der ligger uden for Skagen. Vi går i almindeligt gangtempo, hvor alle vil kunne følge med. Vær dog opmærksom på at vi går i sand langs stranden. Der vil være begrænset historiefortælling undervejs. Turen gennemføres kun såfremt vejret er godt.

  Guider: Gunnar Jørgensen og Jørn Pedersen

  Længde : 6,5 km| Varighed : 1,5-2 timer | Sværhedsgrad : Let

  Maks antal deltagere: 60 personer

 • Tur nr. 2 - I H.C. Andersens fodspor
  PRIS: DKK 139
  Fredag den 6. september kl. 08.45

  Vi starter ved Hotel Skagen Strand og går til Hulsig Station, hvorfra vi tager toget til Jerup. Ved Jerup ligger der både et Statsfængsel med en lang og spændende historie og et fantastisk landskab med rimmer og dopper, det skal vi høre mere om. I Jerup tog HC Andersen videre fra Storgård til Skagen i 1856, og vi skal lige se stedet. Fra Jerup går vi ind over heden mod Ålbæk, gennem et unikt landskab med både Traner og Kronvildt og ikke mindst mange historier om egnen og naturen.

  Undervejs vil turlederen standse op og kort fortælle om områderne vi går igennem,

  I Ålbæk tager vi toget retur til Hulsig

  Tilmeldingsafgift inkluderer togbillet samt  madpakke bestående af sandwich, frugt og vand

  Guide er Naturvejleder Bo Storm

  Længde : 11 km | Varighed : 6 timer | Sværhedsgrad : Middel

  Maks antal deltagere: 25 personer

 • Tur nr. 3 - Nordsøen/ Skagen Klitplantage
  PRIS: DKK 129
  Fredag den 6. september kl. 09.00

  Turen går fra Hotel Skagen Strand ned til stranden, og herfra følger vi Nordsøstien til den Tilsandede Kirke. Kirken, hvis navn er Sct. Laurentii kirke, var Skagens sognekirke fra slutningen af 1300-tallet til 1795, hvor den blev lukket på grund af sandflugten, som gennem mere end 200 år havde lagt store dele af landskabet øde. Af kirken står kun tårnet tilbage.

  Vi holder pause ved kirken, og derefter går vi tilbage gennem Skagen Klitplantage. Skagen Klitplantage ligger mellem to have og er en af de mange statsejede klitplantager, som siden midten af 1800-tallet blev etableret langs Jyllands nord- og vestkyst som et værn imod vestenvind og sandflugt. Få klitplantager er så charmerende som denne. Vi vandrer langs cykelruten tilbage til hotellet.

  Tilmeldingsafgift inkluderer en madpakke bestående af sandwich, frugt og vand

  Guider: Erik Ravn-Jensen og Anni Petersen

  Længde : 20 km | Varighed : 7 timer | Sværhedsgrad : Middel

  Maks. antal deltagere: 30 personer

 • Tur nr. 4 - Langsom tur
  PRIS: DKK 49
  Fredag den 6. september kl. 09.30

  Vi går i langsomt tempo, hvor der er tid til at standse op og nyde den smukke og særlige natur her på toppen af Danmark. Turen går gennem Bunken Klitplantage, som er beliggende ca. 12 kilometer sydvest for Skagen, klemt inde mod nord af Råbjerg Mile og mod syd af et sommerhusområde og Golfklubben Hvide Klit.

  Det kan være en god idé at tage dit kamera/telefon med for her er et rigt dyreliv og planteliv, mange sorter af træer, samt en skøn udsigt til Skagen, Ålbæk, Hirsholmene og Frederikshavn.

  Begrænset historiefortælling undervejs

  Tilmeldingsafgift inkluderer vand og frugt.

  Guider: Gunnar Jørgensen og Jørn Pedersen

  Længde : 6 km | Varighed : 2 timer | Sværhedsgrad : Let

  Maks antal deltagere: 60 personer

 • Tur nr. 5 - Gennem Ålbæk Klitplantage
  PRIS: DKK 139
  Fredag den 6. september kl 09.45

  Turen starter ved Hotel Skagen Strand, og vi kører med tog fra Hulsig station til Ålbæk station, hvor vi skal gå ca. én km ad asfalteret vej. Herefter går turen ad stier og små veje gennem en del af Ålbæk Klitplantage, som blev anlagt i 1881 i et forsøg på at bremse sandflugten, som havde hærget hele Skagens Odde siden 1600-tallet.  Stensletterne blev dannet ved opskylning af strandvolde langs oddens kyst, som lå her for ca. 4.500 år siden. Stenene på sletterne har ligget med samme side opad og er gennem årtusinder blevet slebet af det sand, vinden har ført hen over dem, hvilket gør landskabet til noget helt specielt. Gårdbogårds gamle egekrat, er sandsynligvis rester efter den oprindelige egeskov, der engang dækkede landsdelen

  Turen starter langs Knasborg Å, vi passerer søndre stenslette, videre over åen og gennem Gårdbo gård gamle egekrat til nordre stenslette, gennem området der kaldes Sibirien og op til den gamle Tinghøj i den Nordlige del af plantagen, videre forbi en lille hyggelig sø, og tilbage til Ålbæk station, hvor vi tager toget tilbage til Hulsig

  Tilmeldingsafgift inkluderer en madpakke bestående af sandwich, frugt, vand og togbillet.

  Turen er ikke egnet for barnevogne, klapvogne eller kørestole.

  Guide: Peter Hansen

  Længde : 12 km | Varighed : 3 timer | Sværhedsgrad : Let

  Maks antal deltagere: 40 personer

 • Tur nr. 6 - Råbjerg Mile
  PRIS: DKK 119
  Fredag den 6. september kl. 13.30

  En vandring gennem Råbjerg Mile; Et dynamisk landskab og et monument over en sandflugtshistorie. Vind og vejr har igennem århundreder skabt store forandringer for både livsvilkår og landskab. Hvilke vindretninger vil i fremtiden bestemme retningen for denne højhastighedsvandremile?

  Under milens vandring igennem landskabet tages der liv, samtidig opstår der nyt liv og nye levesteder for fugle og dyr. Mange truede arter trives i denne mosaik af naturtyper, f.eks. løgfrø, strandtudser og markfirben samt mange spændende planter.

  Findes der f.eks  kødædende planter ved milen?

  Findes der stjernestøv i Danmarks største ørkenlandskab? Medbring gerne flere spørgsmål. Naturvejleder Willy K. Hansen fortæller og besvarer spørgsmål undervejs.

  Tilmeldingsafgift inkluderer en madpakke bestående af sandwich, frugt og vand

  Guide: Freelance naturvejleder Villy K. Hansen

  Længde: 12 km | Varighed : 4 timer | Sværhedsgrad : Let –  med vandringen i milens sandmasser.

  Maks. antal deltagere: 35 personer

 • Tur nr. 7 - Bunken Klitplantage
  PRIS: DKK 119
  Fredag den 6. september kl. 14.00

  Vi går gennem den østlige del af Bunken Klitplantage og kommer gennem et område kaldet Kirstens rende, forbi Bunken Campingplads inden vi krydser hovedvejen og går ind i den vestlige del af Bunken Klitplantage.

  Klitplantagen blev oprettet i det sidste tiår af det 1800-århundrede, blandt andet med det formål at forhindre sandflugt og arealet af klitplantagen er ca. 70 ha. Plantagen blev beplantet med skovfyr, sitkagran og andre hårdføre nåletræstyper. Mindre områder er forsøgsvis beplantet med eg. I Klitplantagen findes desuden et rigt dyreliv.

  Vi vandrer på større og mindre stier, så turen bliver afvekslende, og vi kommer blandt andet forbi Lillesø, som blev udgravet i 1964 og som er en af flere kunstig anlagte søer i området. Her holder vi en kort pause.

  Vi kommer forbi et område med Tyske bunkers fra 2. verdenskrig. Vi passere jernbanen og kommer forbi Birkesø, hvor der igen bliver holdt en kort pause. På den sidste del af turen går vi atter over jernbanen og det sidste stykket af Bunken Klitplantage følger vi Nordsøstiens kulturhistoriske spor gennem et storslået landskab med smukke naturområder inden vi til sidst er fremme ved Skagen Strand hotel og feriecenter.

  Undervejs vil guiderne standse op og fortælle kort om områderne vi går igennem, om sandflugten, jernbanen, om de tyske bunkers vi passerer og lidt om søerne, hvor vi gør holdt.

  Tilmeldingsafgift inkluderer en madpakke bestående af sandwich, frugt og vand

  Guider: Gunnar Jørgensen og Jørn Pedersen

  Længde : 12 km | Varighed : 3 timer | Sværhedsgrad : Let

  Maks antal deltagere: 60 personer

 • Tur nr. 8 - Stavgang
  PRIS: DKK 119
  Fredag den 6. september kl. 14.45
  Introduktion for nybegyndere kl. 14.15

  Kom med til Stavgang. Effektiv træning samtidig med, at du får set naturen på nært hold. Stavgang – eller Nordic Walking, som motionsformen også kaldes – er meget effektiv træning. Takket være stavene bliver pulsen højere, og kalorieforbrændingen øges, fordi musklerne i armene aktiveres og bruges til at skubbe kroppen fremad. Samtidig udmærker stavgang sig ved at være konditionstræning, hvor alle kroppens muskler er i aktion, og ydermere er stavgang skånsom træning for kroppens led.

  Stavgang er for alle – uanset alder og formkurve. Og udover at det er effektiv træning, får du også masser af frisk luft og farve i kinderne.

  Inden turen starter, gives der en halv times introduktion for nybegyndere.

  Turen foregår i området syd og nord for Hotel Skagen Strand.

  Tilmeldingsafgift inkluderer en madpakke bestående af sandwich, frugt og vand. Vi opfordrer til, at du har egne stave med. Ellers er der mulighed for at låne.

  Guide: Asbjørn Skat

  Længde, varighed og sværhedsgrad : Efter forholdene

  Maks antal deltagere: 20 personer

 • Tur nr. 9 - Aftentur i Bunken Klitplantage
  PRIS: DKK 99
  Fredag den 6. september kl. 21.00

  Når mørket sænker sig, kan vores andre sanser end synet give os en helt anderledes oplevelse af skovens dufte og lyde. Denne aften-/nattur giver dig mulighed for en sanselig oplevelse, som du ikke får i dagslys.

  Turen starter ved Hotel Skagen Strand, og vi vandrer ad stier og små veje gennem en del af Bunken Klitplantage. Underlaget, vi vandrer på, vil skifte mellem asfalt, græs, grus og sand. Tag fornuftigt fodtøj på, idet vi skal gennem et område, hvor der lever en del hugorme, og det kan være vanskeligt at skelne mellem dem og trærødder på en sandsti i mørket. Tænk derfor over dit fodtøj.

  Der vil være en varm drik ved ankomst til Skagen Strand. (efter turen)

  Guide: Peter Hansen

  Længde : 10 km | Varighed : 3-4 timer | Sværhedsgrad : Let

  Maks antal deltagere: 30 personer

 • Tur nr. 10 - Rundt om Skagen
  PRIS: DKK 139
  Lørdag den 7. september kl. 08.45

  Vi starter fra Skagen Strand Hotel og tager toget til Skagen. Der fra vandrer vi ad den gamle Skagens vej til Flagbakken hvor der fra toppen er fin udsigt både over en del af Ålbæk bugt og Skagen by. Efter vi har nydt udsigten, går turen videre tværs over odden mod Solnedgangspladsen, herfra langs kysten ca. 1200 meter, forbi sommerhusområdet bag klitterne.

  Turen fortsætter inde bag klitterne ad små stier og veje omkranset af lave vækster og enkelte træer. Her får man et lille indtryk af hvor barske forhold plantevæksterne her lever under. Fra Batterivej hvor militæret har et anlæg, vandrer vi videre ad en sti op til Skagens gren som er Danmarks nordligste punkt. Et unikt naturfænomen, hvor de to have, Skagerrak og Kattegat mødes, og man tydeligt kan se hvor bølgerne kulminerer med hinanden. Grenen er et fascinerende udflugtsmål, som består af aflejret sand og grus, der er blevet transporteret af de stærke strømme. Over de sidste 100 år er strandvolden vokset 1 km i længden. Den store strandflade yderst på Grenen er i konstant bevægelse, hvorfor der jævnligt opstår lagunesøer, som tiltrækker blandt andet vadefugle. Måske er vi heldige at se en sæl, de tager ofte en hvilepause på stranden, hvis der ikke er for mange turister.

  Videre langs kysten forbi de gamle bunkers og Det Grå Fyr, til det gamle vippefyr. Danmarks første vippefyr med åben brændekurv – opført i 1627. Det sidste stykke af turen går gennem en del af Skagen by til stationen hvor vi tager toget tilbage til Hulsig

  Tilmeldingsafgift inkluderer en madpakke bestående af sandwich, frugt og vand. Desuden togbillet til Skagen og retur.

  Guider: Erik Ravn-Jensen, Anni Petersen og Peter Hansen

  Længde : 20 km | Varighed : 6-7 timer | Sværhedsgrad : Middel

  Maks antal deltagere: 50 personer

 • Tur nr. 11 - Stavgang
  PRIS: DKK 119
  Lørdag den 7. september kl. 09.00
  Introduktion for nybegyndere kl. 08.30

  Kom med til Stavgang. Effektiv træning samtidig med, at du får set naturen på nært hold. Stavgang – eller Nordic Walking, som motionsformen også kaldes – er meget effektiv træning. Takket være stavene bliver pulsen højere, og kalorieforbrændingen øges, fordi musklerne i armene aktiveres og bruges til at skubbe kroppen fremad. Samtidig udmærker stavgang sig ved at være konditionstræning, hvor alle kroppens muskler er i aktion, og ydermere er stavgang skånsom træning for kroppens led.

  Stavgang er for alle – uanset alder og formkurve. Og udover at det er effektiv træning, får du også masser af frisk luft og farve i kinderne.

  Inden turen starter, gives der en halv times introduktion for nybegyndere.

  Turen foregår i området syd og nord for Hotel Skagen Strand.

  Tilmeldingsafgift inkluderer en madpakke bestående af sandwich, frugt og vand. Vi opfordrer til, at du har egne stave med. Ellers er der mulighed for at låne.

  Guide: Asbjørn Skat

  Længde, varighed og sværhedsgrad : Efter forholdene

  Maks antal deltagere: 20 personer

 • Tur nr. 12 - Vildmarkstur
  PRIS: DKK 119
  Lørdag den 7. september kl. 09.30

  En barsk og fantastisk tur, et vildt landskab på Skagens Odde for vandringsfolk med et godt bentøj.

  Ruten går igennem Bunken Klitplantage, ud over Råbjerg Mile, hen over afblæsningsfladen med de lavvandede søer, og ynglepladser for traner og mange andre spændende fugle.

  På vej mod Skagerrak går turen videre over klitheden med sine enorme klitpartier og udsigt over uendelige horisonter.

  På vej tilbage går ruten langs Skagerrak og området Kandestederne.

  Undervejs danner vi os billeder af, hvordan landskabet kan have set ud i gennem århundreder; ja hvordan kan det have set ud før sandflugten? Hvad gjorde man når sandet truede livsgrundlaget? Hvordan så det ud da de første jægere og samlere for tusindvis af år siden, slog sig ned på Skagens Odde?

  Et Landskab i bevægelse og en mosaik af naturtyper, hvilket spiller en stor rolle for biodiversiteten. Vi tager en snak om planter, fugle og dyrelivet. Medbring gerne spørgsmål, så vi kan få en god snak.

  I vor tid er det for mange en tradition at fremstille bjesk. På mange egne har man altid haft kendskab til urternes nyttige egenskaber. Bjesk er en urte- eller kryddersnaps, der efterhånden er blevet til Vendsyssels nationaldrik . Det er en lang tur, så for det gode helbreds skyld prøvesmager vi en bjesk eller to.

  Tilmeldingsafgift inkluderer en madpakke bestående af sandwich, frugt og vand

  Guide: Freelance naturvejleder Villy K. Hansen

  Længde: 22 km| Varighed : 6,5 timer | Sværhedsgrad : Svær

  Maks antal deltagere: 30 personer

 • Tur nr. 13 - Bunken Klitplantage/Birkesø
  PRIS: DKK 119
  Lørdag den 7. september kl. 13.30

  Fra Skagen Strand hotel og feriecenter går vi ud ad Anesvej, hvorefter vi følger små stier og veje hen til den naturskønne Bunken Klitplantage med sit rige dyre- og planteliv. På 1800 tallet begyndte den danske stat systematisk at sætte ind mod sandflugten, og klitplantager var en af måderne at gøre dette på.

  Plantagerne blev plantet til med blandt andet bjergfyr, som trives godt i sandet- og som holdt på det.

  Man sagde, at ’man rullede et tæppe af bjergfyr ud over sandet’. Når du går en tur i Bunken Klitplantage, kan du forestille dig, at området tidligere udelukkende var dækket af sand.

  Undervejs på turen kommer vi tæt på Råbjerg Mile. Vi kommer også forbi Birkesø, som er en af de tre kunstigt anlagte søer. Lillesø blev gravet i 1964, Birkesø i 1978 og Paddesø ca. 1990. Søbredderne ved alle tre søer er tæt bevokset med birk, pil og rynket rose, som Naturstyrelsen indimellem skærer ned for at sikre lys. I alle tre søer er vandstanden noget svingende. Man kan fiske i Lillesø og Birkesø. Paddesø blev derimod anlagt for at give frøer og tudser gode livsvilkår. Her er aldrig udsat fisk eller ænder.

  På sidste del af turen går vi nordpå langs stranden, inden vi ad små stier og vej kommer tilbage til hotellet.

  Undervejs vil guiderne kort fortælle om områderne vi går igennem, om sandflugten, Råbjerg Mile og lidt om søerne.

  Tilmeldingsafgift inkluderer en madpakke bestående af sandwich, frugt og vand

  Guider: Gunnar Jørgensen og Jørn Pedersen.

  Længde : 15 km | Varighed : 4 timer | Sværhedsgrad : Middel

  Maks antal deltagere: 60 personer

 • Tur nr. 14 - Den Røde Bænk
  PRIS: DKK 119
  Søndag den 8. september kl. 09.45

  Vi passerer Hulsig Kirke, som blev bygget i 1893 for at spare sognebørnene i Hulsig den lange tur til enten Skagen eller Raabjerg Kirke. Vi går videre i området ”Pælens Mile”, som har et meget rigt dyre- og planteliv, og kommer til den røde Bænk, der byder på en flot udsigt over Ålbæk bugt.  Bugten strækker sig fra Skagen i nord, godt 30 km mod syd til Hirsholmene og Frederikshavn. Bugten er en del af Kattegat og var meget brugt som ankerplads før mødet med vestenvinden i Skagerrak ved Skagen.

  Tilmeldingsafgift inkluderer en madpakke bestående af sandwich, frugt og vand

  Guider: Erik Ravn-Jensen og Anni Petersen

  Længde : 7 km | Varighed : 3 timer | Sværhedsgrad : Middel

  Maks antal deltagere: 50 personer